Nội dung bài học thử Effortless English
Bạn đang được học trọn vẹn bài A Kiss – được trích từ bộ Original Effortless English (DVD1) .

Trong bài học gồm 4 phần:

  • Phần Audio
  • Phần Vocabulary
  • Phần Mini-story A và B
  • Phần Text ( văn bản ghi lại nội dung những bài nghe ở dạng PDF)

Chất lượng âm thanh của bộ đĩa bảo đảm giống 100% những gì bạn được nghe tại đây. Chất lượng file gốc 100%.

Tải về ' 7 quy tắc giỏi tiếng Anh '

Audio: 

Vocabulary:

A Kiss_Text

Lưu ý:
Chương trình Effortless English hoàn toàn KHÔNG thích hợp cho những bạn yếu tiếng Anh, chưa biết gì về tiếng Anh, mất căn bản,… Hãy tham khảo chương trình Pimsleur nếu những bài học thử tại đây quá khó so với trình độ hiện nay của bạn.

Mini-Story

A Kiss MS A11

A Kiss MS A12

Mini-Story B

A Kiss MS B1 A Kiss MS B2

A Kiss MS B3

Thấy bài học Effortless hay và hiệu quả?

Hoặc gọi 01998 36 39 38 để được tư vấn thêm